De oude en jonge generatie werken meer samen dan ooit te voren

Talentontwikkeling voor zowel de jonge als de oude generatieJonge en oude generatie kunnen veel van elkaar leren. Het is een vorm van talentontwikkeling Bron afbeelding: http://detrendwatcher.blogspot.nl

De wereld verandert, we hebben te maken met een grootschalige digitalisering van onze samenleving. Dat brengt nieuwe banen met zich mee waar nieuw talent veel beter in is dan de ervaren medewerker. De nieuwe generatie betreedt momenteel de arbeidsmarkt.

Uit onderzoek (FD 30-3-13) blijkt dat de Jonge generatie snel is, durft te experimenteren en is ambitieus. Generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000) kenmerkt zich door een creatieve, kritische en efficiënte houding en kan goed omgaan met veranderingen. Ze zijn gewend te werken in teams en communiceren snel via internet. Ook is deze generatie bezig met hun bijdrage aan een maatschappelijk doel, veel meer dan voorgaande generaties. Tegen alle verwachtingen in blijkt dat  Generatie Y hiërarchie als positief ervaart. Deze generatie is veranderingsgezind en werkt met het beste samen met dertigers en begin veertigers, de generatie boven hen.

Maar ook de oude generatie heeft een ruim aanbod aan kwaliteiten. Deze generatie heeft het overzicht. Mensenkennis, ervaring, opgebouwde management skills en commercieel inzicht zijn onmisbaar binnen een organisatie.

Door een samenwerking tussen verschillende generaties ontstaan nieuwe kansen. De jonge generatie leert van de feedback en ervaring van de oudere generatie. Maar niet alleen de nieuwe generatie kan leren van de voorgaande generaties, het werkt ook andersom. Het biedt een mogelijkheid tot talentontwikkeling. Groei en vernieuwing kunnen alleen maar plaats vinden binnen een organisatie als er ook plek is voor persoonlijke groei en talentontwikkeling.

Mensen vormen het hart van de organisatie, dus het is van groot belang te blijven werken aan en persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit van werknemers.  Het verzorgen van workshops, deelnemen aan trainingen of organiseren van intervisie sessies zullen bijdragen aan betere samenwerking tussen verschillende generaties en daardoor zorgen voor een beter functioneren van de organisatie. Projectmatig werken met goed verdeelde rollen zal zorgen voor een prachtig concurrentie voordeel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>