Waarom heet ‘empowerment’ eigenlijk ‘empowerment’?

Empowerment betekent in het Nederlands: Bevoegdheid. Of Machtiging. Mandaat. Volmacht. Wat denk je bij die woorden? Ik denk alleen maar aan: ‘Ik geef jou toestemming om… Maar dan ook echt alleen maar om dat te doen. Precies zoals ik het zeg of de wet het voorschrijft’. En toch is empowerment een veelgehoorde term als het gaat om goed leiderschap. Waarom?

Is anderen machtigen om nauwkeurig voorgeschreven opdrachten uit te voeren echt goed leiderschap? Nee, dat geloof ik niet. Wel in een enkel geval, maar niet om het beste uit mensen te halen. Is het omdat empowerment eigenlijk geen goede vertaling kent in het Nederlands? In ieder geval niet in één woord. Of omdat de vertaling wel goed is, maar de associaties niet kloppen. Of omdat empowerment een heel ongelukkig gekozen woord is voor iets heel moois? Hoe dan ook, het is iets anders. Maar wat dan?

Empowerment betekent voor mij: de kracht hebben om anderen in beweging te zetten en zichzelf te ontwikkelen zonder dat je dat daar als ‘leider’ woorden aan toe hoeft te kennen. Empowerment betekent dat je als leiders ten eerste zelf het goede voorbeeld geeft: je kent jezelf, je bent continu bezig met groei en handelt proactief en ondernemend, zonder dat je andermans werk overneemt. En zonder dat je dat zegt, verwacht je dat niet, maar krijg je dat ook van je werknemers of collega’s.

Ten tweede betekent het prikkelen en inspireren, durven loslaten. Het losweken van gebruikelijke denkkaders en kracht geven aan je mensen datgene te doen wat het beste is voor hen, jou en het bedrijf. En als laatste, bovenaan, geloven. Geloven in jou mensen, écht geloven dat ze het kunnen, dat ze talenten hebben en dat ze er toe doen. Als je dat geloof hebt en je geeft zelf het goede voorbeeld, dan ben je wat mij betreft klaar om te empoweren. Een werkwoord? Nee eigenlijk niet. Je doet er niets voor en toch heel veel. Je ziet kracht in verschillen. Je gelooft.

Zucht, toch wel ingewikkeld die term. Zullen we het veranderen?

(LS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>