Wie zijn de auteurs?

Een gemeenschappelijke passie

Chris Wigboldus,  Woody van Olffen, André Wouters en Anne Spruyt maken zich, als ervaren coaches, sterk op het gebied van talentontwikkeling.

Chris Wigboldus

´Je eigen pad volgen betekent keuzes maken.  Ik raak gedreven door de idee bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van individuen en groepen mensen in organisaties. Zij hebben allen gemeen dat ze hun werk in de toekomst anders aan moeten en willen pakken om anders of beter te presteren.´

 

 Woody van Olffen

‘Mensen en organisaties kunnen en weten vaak veel meer dan ze zich bewust zijn. Het is geweldig als je als coach de rol van ontwikkelaar mag spelen. Van degene die groei bevordert door belemmeringen weg te nemen en de al bestaande, eigen kracht te voeden’.

André Wouters

´Het geeft mij enorm veel energie als ik medewerkers en organisatie kan helpen de vinger te leggen op de kern van hun vraagstukken. Om van daaruit acties te ondernemen om doelstellingen en dromen te realiseren´

Anne Spruyt

´Naar mijn idee vormen mensen het belangrijkste goed in een bedrijf. Zij organiseren ‘het’ uiteindelijk met elkaar.´