Wil je echt leren? Zet die ventilator even uit!

Onlangs was ik aanwezig bij een evaluatie van een projectteam dat een moeizame samenwerking had gekend. Verschillende disciplines van zowel opdrachtgever- als opdrachtnemer zijde waren vertegenwoordigd. Doel van de bijeenkomst was om het leren van elkaar te stimuleren en inzicht te krijgen in elkaars belangen en drijfveren.

Volgens de Online Encyclopedie betekent leren ondermeer ‘… het vergroten van inzicht en begrip, en het veranderen van opinies en meningen’. Dat veronderstelt dat je om te kunnen leren, nieuwsgierig moet zijn naar de beweegredenen van de ander (wat doe je en waarom doe je het?).

Echter, wat er gebeurde tijdens de evaluatie bijeenkomst was dat personen (en partijen) vooral bezig waren met ventileren, het herhalen van eigen standpunten, opinies en percepties. Gevolg: men is niet bezig met het creëren van inzicht (leren), maar met het herhalen wat allang bekend was (ventileren). Met het verscherpen van de tegenstellingen, in plaats van ze te overbruggen. De uitkomst was frustratie en nog meer onbegrip.

Dit actie – reactie patroon is overal zichtbaar: in relaties, op de werkvloer en ook in de boardroom. Vanuit een diepe behoefte begrepen te willen worden, wordt er geventileerd en daardoor nauwelijks geleerd. Dat vraagt om veranderen, niet van anderen, maar van jezelf! Het goede nieuws is: JIJ hebt de sleutel in handen om het gezamenlijk leren te stimuleren. Wil je echt leren, zorg er dan voor dat die ander zich begrepen voelt (wat iets anders is dan toegeven!), dat nodigt de ander uit hetzelfde te doen. Zoals Steven Covey het uitdrukt: first understand, then try to be understood.

Start met leren, stop het ventileren! Lang leve het leren.

CW AMI consultancy

Comments are closed.